Phương Thức Thanh Toán

Sau khi tiến hành các thủ tục thời gian để hoàn thiện website thì việc thanh toán sẽ chia thành 2 đợt

Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị của hợp động để tiến hành code và xay dựng website

Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại sau khi bàn giao website về các tính năng và yêu cầu theo thảo thuận và website đang hoạt động thực tế.

THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 146951379

Chủ tài khoản: Hồ Ngọc Pháp

Chi nhánh: Quận 3, Hồ Chí Minh

 
Tư vấn ngay

0944.112.199